Sunday, October 30, 2011

תיאור מרתק - ההתנהלות בעיירה ברסלב בשנת תרכ-תרס

http://www.breslev-midot.com/ברסלב תיאור מרתק על התנהלות חסידי ברסלב בשנות תרס בעיירה ברסלב ברסלב של אותם ימים,...

קרא עוד "תיאור מרתק - ההתנהלות בעיירה ברסלב בשנת תרכ-תרס"

מאמר נפלא - מתנת חינם - מאת רבי נתן מברסלב זל

מתנת חינם - מאמר נפלא מאת הצדיק הקדוש רבי נתן מ ברסלב זיע תלמידו הנאמן של רבנו הקדוש והנורא...

קרא עוד "מאמר נפלא - מתנת חינם - מאת רבי נתן מברסלב זל"

ברסלב ומירון - חסידי ברסלב והרשבי - הקשר ההדוק חלק שני

הקשר ההדוק ברסלב והציון הקדוש של הרשבי חלק שני מאותם בעלי לבבות הקשורים למירון בחד קטירא...

קרא עוד "ברסלב ומירון - חסידי ברסלב והרשבי - הקשר ההדוק חלק שני"

ברסלב ומירון - הקשר ההדוק חלק ראשון

מאמר נפלא על אנש במירון הקשר ההדוק ברסלב והציון הקדוש של הרשבי חלק ראשון פרקים רוויי...

קרא עוד "ברסלב ומירון - הקשר ההדוק חלק ראשון"

אנש לובלין - חסידי ברסלב בלובלין חלק שני

חסידי ברסלב - קיבוץ לובלין חלק ב' ברסלב - ראש־השנה שחרית לעולם לא יהא אדם זקן. הזקנה - אמר...

קרא עוד "אנש לובלין - חסידי ברסלב בלובלין חלק שני"

אנש לובלין - חסידי ברסלב בלובלין חלק א

http://www.breslev-midot.com/homilies.aspשיעורי תורהבכל הנושאים http://www.breslev-midot.com/torahlectures.aspהרצאות קיבוץ לובלין תיאור נפלא ומרתק אשר מצאנו...

קרא עוד "אנש לובלין - חסידי ברסלב בלובלין חלק א"

1